VİZYONUMUZ  

İlk Türk Devleti olarak kabul edilen Büyük Hun İmparatorluğu'ndan bu yana, yerleşik örf, adet ve geleneklerimizin etkisiyle şekillenen Türk Hukuk Sisteminin; her zaman  demokratik, laik ve insan haklarına saygılı olduğunu, bu kapsamda, evrensel hukuk kaidelerinin ilk örneklerinin Türk Hukuk Sisteminde görüldüğünü topluma izah etmek, Türk Hukuk Sisteminin başkaca devletlerin sistem örneklerine muhtaç olmadığını göstermek, neticeten Türk Toplumsal Demokrasi kurum ve kurallarına işlerlik kazandırmaktır.
VİZYONUMUZUN ÖZETİ  

Adaleti; themisten değil,
Hazret-i Peygamber'den,
Bilge Kağan'dan,
Kanuni'den,
Mustafa Kemal'den öğrendik.
MİSYONUMUZ  

Vizyonumuzla belirlenen hedefimize ulaşmak için yargının olmazsa olmazı olan savunma makamını en iyi şekilde temsil etmektir.
VİZYONA İLİŞKİN MAKALELER

Bir Porsiyon Gerçek
(Ülkem Baş - Yazım Yılı 2000) 
Anayasa Değişikliğinin
Temel Gerekçeleri
(Avukat Ülkem Baş - Yazım Yılı 2016) 

 

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğiticilik Görevlendirmesi ve Mersin Arabuluculuk Temel Eğitimi

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğiticilik Görevlendirmesi ve Konferansı

Adalet Bakanlığı eğiticilik görevlendirmesi

Arabuluculuk uygulaması ve güncel gelişmeler konulu konferans SDÜ'de düzenlenmiştir.

Arabuluculuk sicili 2147 ve daha öncesi olanların 2017 yılı içerisinde yenileme eğitimi alması zorunludur.

6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu (12/10/2017 gün ve 7036 sayılı Kanun ile değişik)

Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasını Getiren; 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çağrıya karşın 10 günlük süre içinde teslim olmayan hükümlüye uygulanacak infaz usulü

25.08.2017 gün ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı KHK kapsamında bazı yasalarda yapılan değişikliklere ilişkin açıklama

2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına tai olarak geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesine dair Kanun'un uygulamasında, hizmet sürelerinin birleştirilmesinin zorunlu olmadığına dair Danıştay kararı

05.08.2017 gün ve 30145 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7035 sayılı yasa ile değişen temyiz, istinaf ve itiraz sürelerinde vuku bulan değişiklikler ile yürütmenin durdurulmasına ilişkin değişiklik

İstinaf yoluna başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar

Anayasa değişiklik teklifinin temel gerekçeleri (3. Bölüm)

Anayasa değişiklik teklifinin temel gerekçeleri (2. Bölüm)

Anayasa değişiklik teklifinin temel gerekçeleri (1. Bölüm)

Isparta Arabuluculuk Derneği 2. Olağan Genel Kurul Sonucu ve Görev Dağılımı

23.01.2017 tarihli RG'de yayımlanan, 684 sayılı KHK ile gözaltı sürelerinde yapılan son düzenleme

Isparta Arabuluculuk Derneği 1. Olağan Genel Kurul Sonucu ve Görev Dağılımı

671 sayılı KHK uyarınca; 01.07.2016 tarihine kadar işlenen suçlarda, koşullu salıverme ve denetimli serbestlik

02.12.2016 gün ve 29906 sayılı RG'de yayımlanan 6763 S.K. ile 5237 sayılı TCK'da yapılan değişiklikler neticesinde ön ödemeye ve  uzlaşmaya tabi suçlar

 

 

TRT Haber Haberler

Isparta Hava Durumu
ISPARTA

 

 

 

Sitemizde bulunan makale ve yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.