05.08.2017 gün ve 30145 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7035 sayılı yasa ile değişen temyiz, istinaf ve itiraz sürelerinde vuku bulan değişiklikler ile yürütmenin durdurulmasına ilişkin değişiklik

Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasını Getiren "İş Mahkemeleri Kanunu" Tasarısı

İstinaf yoluna başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar

Anayasa değişiklik teklifinin temel gerekçeleri (3. Bölüm)

Anayasa değişiklik teklifinin temel gerekçeleri (2. Bölüm)

Anayasa değişiklik teklifinin temel gerekçeleri (1. Bölüm)

Isparta Arabuluculuk Derneği 2. Olağan Genel Kurul Sonucu ve Görev Dağılımı

23.01.2017 tarihli RG'de yayımlanan, 684 sayılı KHK ile gözaltı sürelerinde yapılan son düzenleme

Isparta Arabuluculuk Derneği 1. Olağan Genel Kurul Sonucu ve Görev Dağılımı

671 sayılı KHK uyarınca; 01.07.2016 tarihine kadar işlenen suçlarda, koşullu salıverme ve denetimli serbestlik

02.12.2016 gün ve 29906 sayılı RG'de yayımlanan 6763 S.K. ile 5237 sayılı TCK'da yapılan değişiklikler neticesinde ön ödemeye ve  uzlaşmaya tabi suçlar

 

 

TRT Haber Haberler

Isparta Hava Durumu
ISPARTA

 

 

İletişim: www.ulkembas.av.tr/iletisim.html

 

Sitemizde bulunan makale ve yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.